Turkish Arabic English Russian Spanish

bizi_22arayin.png

Acil Sağlık Sigortası

Acil Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası alanındaki yenilikçiliğimizi sürdürerek sizlere en hızlı ve güvenilir sağlık hizmetini, en modern sağlık kuruluşlarından hizmet alarak en ekonomik şartlarda sunuyoruz. Zirve Acil Sağlık Sigortası, Sigortalılarımızın bütçesini sarsmadan, ani ve beklenmedik durumlara karşı güvence sağlayacaktır.
Poliçede belirtilen acil durumlardan birinin ortaya çıkması ve ortaya çıkan acil durum nedeniyle tedaviye gerek duyulması durumlarında bir sağlık kuruluşuna gidilmesi halinde yapılacak olan ilk müdahale, ilk müşahede, dâhili yatış ve ameliyat giderlerini, poliçedeki teminatlar dâhilinde karşılıyoruz.
Zirve Acil Sağlık Sigortası
ÖZELLİKLERİ
- 2–70 Yaş Arası KKTC’de ikamet eden herkes Zirve Acil Sağlık Sigortası yaptırabilir.
- Sigorta poliçesi üretilmeden önce sağlık beyanı ve bilgilendirme formu alınacaktır.
- Poliçe süresi 1 yıldır.
- Vefat nedeni ile iptal olan poliçelerde, prim iade edilir.
- Peşin veya kredi kartına taksitlendirme yapılarak ödeme yapılabilecektir.
- Ferdi Kaza Teminatı (Ölüm ve Sürekli Sakatlık) Zirve Acil Sağlık poliçesine ek olarak satın alınabilecek.
- Sigortalılarımıza asistans hizmeti IPA ISTANBUL Ofisi tarafından sağlanacaktır.
- Poliçeler 7/24 Türkçe, İngilizce, Almanca hizmet veren çağrı merkezi tarafından desteklenecektir.
- Acil Sağlık Sigortası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir.
- Sigortalı ya da lehtarın, Zirve Sigorta ve IPA bilgisi olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları, sigortalının şuuru kapalı ise açılana kadar, açık ise azami 48 saat içinde bildirimde bulunmadığı takdir de geri alma hakkı olmayacaktır.


TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL DURUMLAR:

1. Trafik kazası, (Traffic accident): Kazaya bağlı organ ya da uzuv yaralanmasına bağlı
ortaya çıkabilecek durumlar.
2. Kalp krizi, (Myocardial Infarction, Heart Attack): Dolaşım sisteminde oluşan tıkayıcı bir
nedenle kalbi besleyen damarların ilgili bölgeye yeterince temiz kan iletememesi sonucu
meydana gelen doku ölümünün göğüs ağrısı, tansiyon sorunları ve şok tablosu ile gelişen
haller
3. Ritm bozuklukları, (Arrhytmias): Kalp atım aralığının eşit olmaması ile seyreden klinik
tablolar
4. Hipertansiyon krizleri, (Hypertensive Attacks): Kalp, beyin ya da böbrek fonksiyonlarında
bozulma riski taşıyacak kadar yükselen kan basıncına ait kriz durumları
5. Akut solunum problemleri, (Acute Respiratory problems): Allerjik nedenlere bağlı olarak
akciğer hava yollarının kasılması ve daralması sonucu ortaya çıkan solunum sıkıntısı.
6. Hayatı tehdit eden yaralanma, (Life-threatening wounds): Kişinin herhangi bir travmatik
(darbeye bağlı) yaralanması sonucu oluşan ciddi doku hasarı
7. Hayatı tehdit eden düşme, (Falling from height / life threatening): Kişinin yüksek bir
seviyeden bir diğerine düşmesi sonucu ortaya çıkan travmatik (darbeye bağlı) ciddi doku
hasarı bazlı harabiyet
8. Hayatı tehdit eden iş kazası, (Work-Related Accident / life threatening): Kişinin işinde çalışır
iken başına gelen her türlü doku harabiyeti
9. Uzuv kopması, / (Split of any organs): Genelde travmaya bağlı olarak herhangi bir uzvun
vücut bütünlüğünden ayrılması
10. Elektrik çarpması, (Electrical shocks): Yüksek voltajda elektiriğe maruz kalma sonucu
vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen
harabiyet
11. Donma, soğuk çarpması (Freezings, cold stroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu
vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen
harabiyet
12. Yanıklar, sıcak çarpması (Burns, heat stroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta
cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
13. Ciddi göz yaralanmaları, (Severe Ophtalmic Injury): Kişinin gözünü/gözlerini ilgilendiren
ciddi doku hasarı bazlı harabiyet

14. Boğulma (Choke): Solunum yollarının sıvı ile tamamen tıkanması sonucu ortaya çıkabilecek
patolojilerin tümü
15. Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, (Life threatening poisonings & toxications): Gıda, ilaç ve
ağır metaller gibi zehir özelliği olan ya da bozulma nedeni ile bu özelliği kazanabilen
maddelerin solunum veya sindirim yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan ve hayatı tehdit
eden zehirlenme durumları
16. Anaflaktik tablolar, (Anaphylaxis): Hastayı şoka sokan ve ciddi tansiyon düşüklüğü,
solunum sıkıntısı ile seyreden allerjik durumlar. Örn. Penisilin allerjisi, akrep ve yılan
sokmaları vb.
17. Kemik kırıkları (Bone breaks of lower extremity): Darbe, Kalsiyum yetersizliği ya da kemik
tümörü gibi nedenlerle oluşan kemik bütünlüğünün kırılarak bozulması halleri
18. Alt ekstremite çıkıkları, (Dyslocations of lower extremity): İskelet sistemi bütünlüğünün
çıkıklar sonrası bozulması hali
19. Şuur kaybına neden olan durumlar, (Any situation which lead to unconciousness): Sara
krizi, tansiyonun ani düşmesi, şiddetli migren, şeker seviyesi değişiklikleri gibi şuur kaybına
neden olan tüm durumlar
20. Ani felçler, (Sudden Paralysis): Genellikle damarsal nedenlere bağlı olarak 1, 2 ya da 4
uzvun hareket kabiliyetini kaybetmesi, istemli işlevi olan organların çalışmaması
21. Şeker koması (Diabetic coma): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan şeker
hastalığı sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk
halleri
22. Üre koması, (Coma due to high urea level): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden
olan kan üre ve azot metabolizması bozukluğu sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak
sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
23. Akut masif kanamalar, (Acute abundant bleedings): Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı
kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve uzuv kanamaları, atardamar yaralanmaları gibi...
24. Menenjit, Ensefalit, (Meningitis, Encephalitis. Cerebral Abscess): Menenjit (Beyin zarı
iltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Absesi. (Kafa içi organ ve zarlarının mikrop
kapması sonucu ortaya çıkan beyin ve beyin zarı enkeksiyonları.)
25. Yeni doğan komaları, (Coma of newborn infant): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna
neden olan yenidoğanın hastalıkları sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da
gerektiren şuursuzluk halleri
26. 39 derece ateş ve üzeri (Axiller bölgeden), (390 or above axillary temparature): Bakteriyel,
Viral ya da Fungal nedenlere bağlı olarak oluşan enfeksiyonları seyrinde ortaya çıkan
reaktif mücadele nedeni ile vücut ısısının yükselmesi
27. Solunum yollarında yabancı cisim (Foreign body at airway): Kazaen ya da dış etkenler
sonucu solunum yollarında hava almayı engelleyici yabancı cisim bulunması
28. Sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması (Foreign body subject to
be affixed in Gastro-intestinal tract): Kazaen ya da dış etkenler sonucu sindirim yollarında
gıda geçişini engelleyici ve orada takılıp kalması muhtemel yabancı cisim bulunması
29. Başlamış doğum faaliyeti (ulaşım ve ilk muayene karşılanır) (onset of delivery /
transportation and first exam covered): Normal hamilelik dönemi sonrası amnion kesesi
patlaması ve su gelmesi ile karakterize başlamış doğum faaliyeti
30. Şiddetli eklempsia (Malignant eclampsia): Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen yüksek
tansiyon, protein kaybı ve şiddetli kusma ile karakterize tablo
31. Perforasyonlar (Organ perforations): Herhangi bir nedene bağlı iç organ delinmeleri
32. Akut batın halleri (Conditions called as “acute abdominal syndrome”): Karın bölgesinin ani
ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – (Örneğin: Akut Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı).


- Poliçeye ilave Ferdi Kaza teminatı satın alınabilir. Ferdi kaza teminatı için prim hesaplaması yapılırken ferdi kaza ölüm için binde bir ve ferdi kaza sürekli sakatlık için yine binde bir olmak üzere hesaplama yapılır.
- 2-17 yaş arasındaki çocuklar anne veya babalarının sigorta ettiren ve ayni zamanda sigortalı olması kaydıyla sigortalanabilirler.
- 60 yaş üzeri kişiler %15, 65 yaş ve üzeri kişiler ise %20 ek prim ödemek kaydı ile kapsam altına alınır.


Anlaşmalı Kurumlar:

KKTC:

1- Yakın Doğu Üni. Tıp Fakültesi
2- Kolan British Hospital
3- Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi
4- Mağusa Yaşam Hastanesi
5- Lefkoşa Özel Başkent Hastanesi

TC:

Yaklaşık 60 İl’de, 600’ü aşkın anlaşmalı sağlık kuruluşu

İletişim

  • Merkez: 00 90 -392 228 71 54
  • Email:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Adres: Şehit İbrahim Ramadan Sokak No:7 Yenişehir/Lefkoşa KKTC, Mersin 10 Turkey.